Category Archives for "Stichting"

Bosonderhoud bij de Goudsberg

Het stuk bos tussen de midgetgolfbaan van De Goudsberg en het fietspad van het dorp langs de eng naar de Goudsberg is onderdeel van het Luntersche Buurtbosch. Hier is onlangs gestart met een grootscheeps onderhoudsprogramma dat enkele maanden in beslag zal nemen. Het bos wordt uitgedund zodat jonge boompjes van onder meer de grove den […]

Toezicht versterkt in het Luntersche Buurtbosch

Gert van Harn, de nieuwe jachtopzichter van het Luntersche Buurtbosch. In het weekblad Ede Stad van 13 juli 2017 stond een uitgebreid interview door Freek Wolff met Gert van Harn, de nieuwe jachtopzichter van het Luntersche Buurtbosch. Een citaat:  “Waar nodig zal Van Harn – na een officiële waarschuwing – optreden en proces verbaal opmaken. Te denken valt […]

Een actieve Koepelcommissie

Ook dit jaar hebben velen weer kunnen genieten van de activiteiten die de Koepelcommissie onder leiding van Evert-Jan Moraal heeft georganiseerd en in december nog gaat organiseren. Dit jaar twee tentoonstellingen en vijf muzikale evenementen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, dat is het natuurlijk niet. Het kost de commissie elk jaar weer veel energie om […]

1 2 3 6