Organisatie Vrienden

De "Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch" is met haar circa 1200 leden één van de grootste verenigingen van Lunteren en zelfs binnen de gehele gemeente Ede. De vereniging is opgericht in 1968 en heeft tot doel het ondersteunen van de Stichting het Luntersche Buurtbosch bij het beheer, onderhoud en de exploitatie van het Buurtbosch. Deze ondersteuning vindt plaats door het (mede) financieren van projecten die het Luntersche Buurtbosch verbeteren en/of verfraaien.

Recente projecten

De belangrijkste projecten waaraan de 'Vrienden' in de afgelopen jaren een financiële bijdrage hebben gegeven zijn:

  • Restauratie Notarisbank
  • 100-jarig jubileumfeest Buurtbosch
  • Boek 'De grote groene erfenis'
  • Vernieuwing toegangsborden
  • Vernieuwing en uitbreiding wandelroutenetwerk

De Vereniging is een ANBI-instelling.

Contact

Postbus 185, 6740 AD Lunteren
vrienden@buurtbosch.nl
0318-840023
NL18 RABO 0337502889

Word ook lid van de Vrienden!

Bestuur juni 2016

Bestuursleden van links naar rechts:

Monica van der Hoff-Israël, Wim Spelt (penningmeester), Bob van Heukelom (voorzitter), Hugo Drapers, Richard van den Berg, Paul Engelen (secretaris) en Judith Gerretsen.

Boswacht
De vrijwillige Boswacht van het Luntersche Buurtbosch. Het bestuur van de Vereniging "Vrienden van het Lunterse Buurtbos" (VVLBB) heeft op[...]
Projecten uit het verleden
Onderhoud hekwerken gedenkbomen Onderhoud en beheer eendjesvijver en herstellen waterhuishouding. Verzorgen van de dieren in de eendjesvijver Bosopruimdag samen met twee[...]
Projecten onderhanden
Recente projecten 'De Boswacht' werd in 2012 geïnstalleerd. Zie ook Vrienden / Boswacht In 2012 heeft de Vereniging door middel van[...]