Spelregels voor recreatie in het Luntersche Buurtbosch

nieuwe poort

 • Bezoekers van het Luntersche Buurtbosch zijn welkom vanaf zonsopgang tot zonsondergang.
 • Recreëren kan alleen op het uitgebreide net aan paden in het bos. Dit is ter bescherming van het planten– en dierenleven in het bos.
 • Ruiters zijn welkom op de gemarkeerde ruiterroutes, daarbuiten is het niet toegestaan.
 • Fietsers en mountainbikers kunnen gebruik maken van de fietspaden en ook van andere paden, mits ze daar voorrang geven aan wandelaars en de snelheid daarop aanpassen.
 • Gemotoriseerde voertuigen (quad, auto, motor, scooter, bromfiets e.d.) zijn niet toegestaan in het Luntersche Buurtbosch, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, de koepelbeheerder of de toezichthouder.
 • Het Luntersche Buurtbosch is uitstekend geschikt om speurtochten uit te zetten. We gaan er vanuit dat na afloop van de speurtocht alle aanwijzingen voor de speurtocht worden verwijderd en het bos weer schoon en opgeruimd achtergelaten wordt.
 • Voor specifiek gebruik van het Luntersche Buurtbosch buiten de geldende spelregels om, zoals bij rally’s, hardloopevenementen, droppings en dergelijke, is zowel een vergunning nodig van de gemeente Ede afdeling Toezicht, alsmede een schriftelijke instemming van het bestuur van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch.
 • Het verzamelen of verwijderen van hout, takken, planten, mossen, paddenstoelen, en dergelijke in het Luntersche Buurtbosch is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch, de koepelbeheerder of de afdeling Toezicht van de gemeente Ede.
 • Het storten of achterlaten van tuinafval, of ander afval is niet toegestaan in ons mooie bos.
 • Maar ook het maken van (kamp)vuur is levensgevaarlijk en dus absoluut verboden in het bos.
 • In ons Luntersche Buurtbosch moeten honden altijd aangelijnd zijn behalve in het parkachtige gedeelte tussen de Molenweg en de dorpskern van Lunteren.
 • En bij alles geldt respect voor de natuur, voor het bos en vooral voor het wild dat nog in ons bos verblijft. Laten we het wild niet verstoren.

De koepelbeheerder (teln. 0318-483729) de afdeling Toezicht van de gemeente Ede ( teln. 0318-680134) en de leden van De Boswacht ( te herkennen aan een identiteitsbewijs met embleem van het Buurtbosch) geven in voorkomende gevallen voorlichting over het gebruik van het Luntersche Buurtbosch aan bezoekers. Dit geldt in het bijzonder als niet-gewenste feiten of gedragingen worden geconstateerd. We moeten u dan ook melden dat geconstateerd ernstig misbruik van het Luntersche Buurtbosch of volstrekt verkeerd gedrag in het bos, gerapporteerd wordt aan de afdeling Toezicht van de gemeente Ede en tegelijkertijd aan de politie van de gemeente Ede.

Wij wensen u een buitengewoon fijn verblijf in ons prachtige Luntersche Buurtbosch.
Het is in dit bos werkelijk genieten en we zien u graag weer terug.