Testbericht van eind januari 2012

Notaris van den Ham
Ons bos aan de oostkant van Lunteren, is te danken aan Notaris Van den Ham en enkele andere welgestelde inwoners van Lunteren. Deze in de stichting Dendrophilia, oftewel: liefde voor de boom, verenigde heren kochten vanaf 1886 heide en andere woeste grond op en lieten er bos aanplanten. Voor die tijd was het bijna boomloze heidelandschap bezit van de boeren van de buurten Lunteren en Meulunteren. De ‘markewet’ verplichtte toen om de grond te verdelen onder de rechthebbenden, waarna ze vrij waren om hun deel te verkopen. De notabelen konden het onontgonnen land voor een zacht prijsje overnemen.
Zo ontstond een aaneengesloten eigendom rond de Galgenberg en de Hogeberg. In 1892 is begonnen met de aanplant van het bos door de toenmalige eigenaar, Notaris van den Ham (1822-1912). Op de 135 ha. die hij verkreeg, liet hij een groot wandelbos aanleggen. Hij stelde het bos open voor alle inwoners van Lunteren. Toen hij overleed in 1912 bleek uit zijn testament dat hij het bezit had geschonken aan een dorr hem opgerichte ‘Stichting Het Luntersche Buurtbosch’. ‘In de taal van toen ‘…ten voordeele en ten nutte van het dorp Lunteren…’Sinds 1912 zijn dus alle inwoners van Lunteren eigenaar van het Luntersche Buurtbosch. Dat is uniek: bewoners van een dorp die zelf boseigenaar zijn. Tot op de dag van vandaag voert De Stichting het beheer en streeft zelfs naar uitbreiding van het bezit.