50-jarig bestaan Vrienden van het Luntersche Buurtbosch

Oprichting Vrienden in 1968

Op 25 april 1968 werd de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch opgericht.
Dat was in een tijd dat het niet goed ging met het Buurtbosch. De Stichting was financieel in zwaar weer terechtgekomen, vooral door de restauratie en uitbreiding van De Koepel. Dit project vond plaats in de periode 1961-1967 en de bouwkosten liepen ernstig uit de hand. De toenmalige voorzitter van het stichtingsbestuur, H.L. Dinger, wrong zich in allerlei bochten om de stichting financieel boven water te houden. Er was sprake van verkoop van het Fislerwoud aan projectontwikkelaars voor de bouw van een villapark. En het Buurtbosch zou mogelijk worden overgedragen aan het Geldersch Landschap.
Maar toen, in 1968, kwam de Lunterse bevolking in het geweer. De Vereniging van Vrienden van het Luntersche Buurtbosch werd opgericht, met als doel het financieel ondersteunen van de stichting bij de instandhouding en het beheer van het bos. De vereniging telde al gauw enkele honderden leden. Er werd veel geld opgehaald (in de eerste twintig jaar 175.000 gulden) voor financiële steun aan allerlei projecten. Lees meer over de Vrienden en de projecten

“De politiek” was gevoelig voor het grote draagvlak dat het Buurtbosch bleek te hebben binnen de Lunterse gemeenschap , blijkens de grote aanhang van de Vrienden. Uiteindelijk werd in 1974 een overeenkomst gesloten tussen de stichting en de gemeente Ede waarbij de gemeente de verantwoordelijkheid voor het beheer van het bos overnam. Daarmee was het gevaar voor het voortbestaan van het Buurtbosch geweken.


Jubileum in 2018

In 2018 bestaat de vereniging 50 jaar en dat feit zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Op allerlei manieren willen we de leden en de Lunterse bevolking bij het Buurtbosch betrekken.

We zijn gestart met een cadeautje aan alle inwoners van Lunteren: een bouwplaat van De Koepel als bijlage bij de kersteditie van de Lunterse krant (verschenen 16 december). Kinderen kunnen hun Koepeltje creatief aankleden en daarmee een leuke prijs winnen. In dezelfde krant staat ook een groot interview met het bestuur van de Vrienden en een oproep om lid te worden.

In het nieuwe jaar zullen we op nog meer manieren het 50-jarig bestaan van onze vereniging inzetten om de aandacht te vestigen op het belang van het Buurtbosch voor Lunteren. Hoe? Dat is voorlopig nog even een verrassing!