Vrijwilligers gezocht openstelling De Koepel (tijdelijk)

Jan en Tine den Otter , onze koepelbeheerders, hebben zeer snel de beschikking gekregen over woonruimte in Ede.
Zij zullen vanaf maandag 8 mei daarom niet meer als koepelbeheerders beschikbaar zijn.
Gert-Jan en Jaqueline van Doorn zijn per 1 januari 2018 benoemd tot onze nieuwe koepelbeheerders en als zodanig de opvolgers van Jan en Tine den Otter.
De koepel was altijd open gesteld van Pasen tot oktober en wel iedere middag van 14 tot 17 uur , behalve op maandag. Dat gaat in deze overgangsperiode zeker niet lukken.
Als bestuur en Vrienden gaan we er voor om de Koepel dit jaar op woensdagmiddag en zaterdag- en zondagmiddag open te stellen.
De werkzaamheden die daar mee gemoeid zijn bestaan uit het verkopen van toegangsbewijzen en het erop toezien dat de bezoeken gezellig en ordelijk verlopen.
Voor deze werkzaamheden zijn we dringend op zoek naar (meer) vrijwilligers die bereid zijn één of meerdere keren van 14 – 17 uur bij de Koepel aanwezig te zijn.
Wij zouden het erg op prijs stellen als je na wilt denken of je zelf bereid en in staat bent mee te werken aan het open houden van de Koepel. Of misschien weet je wel iemand die je op deze vrijwilligerstaak kunt wijzen.
Lunteren heeft een traditie in “Saomen warke dat kun je marke”. Vanuit die mooie traditie moet het toch lukken met elkaar de Koepel zoveel mogelijk open te stellen.
We horen graag van u/je.
Reactie graag naar Janus van Tilburg op
email adres: tilburgbos@gmail.com
of een berichtje (sms of app) naar 06 48 477 536
of een telefoontje naar 0318 483441
Vergeet a.u.b. niet om je naam, telefoon en emailadres, als ook je beschikbaarheid (welke dagen, welke perioden) te vermelden. Dit kan tot en met 8 juni a.s. Daarna kan je je aanmelden via de website van het Buurtbos: www.buurtbosch.nl
Hartelijke groet, namens bestuur van de Stichting en de Vrienden,
Janus van Tilburg

Copyright © door Stichting Luntersche Buurtbosch | Ontwerp: eYe-graphics